REFERENTIES

Met trots presenteren wij onze referenties.

Overheid

PointGroup werkt voor diverse ministeries zoals het Ministerie van Veiligheid en Justitie om een bijdrage te leveren aan het niveau van informatiebeveiliging. Vanwege de vertrouwelijkheid van deze projecten is het niet mogelijk om hier details over vrij te geven.
 
In hoofdlijnen kan gezegd worden dat onze dienstverlening bestaat uit het verrichten van security assessments op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) en het leveren van de technische expertise voor security-componenten. 

Daarnaast geven wij advies op uiteenlopende beveiligingsvraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan een veilige cloudgang, een veilige ontsluiting van de digitale werkplek of het opstellen van functionele requirements aan een security-oplossing.

Zorg

Sleutelnet is het samenwerkingsverband van de zorgpartijen in de regio Zuid-Holland Noord op het gebied van communicatie in de zorg. Sleutelnet heeft als doelstelling het in stand houden, uitbreiden en doorontwikkelen van veilige elektronische gegevensuitwisseling binnen de regio.
 
In de regio is veel behoefte om informatie uit te wisselen. Idealiter vindt die uitwisseling van gegevens gestructureerd plaats: rechtstreeks van systeem naar systeem. Dat was technisch uitdagend en tijdrovend om te idealiseren. Het ongestructureerde verkeer verliep inefficiënt via voornamelijk fax of telefoon. Met SecureMail kon er op korte termijn, voor een groot gedeelte aan de behoeften worden voldaan. 

Er is een veilig, schaalbaar, digitaal communicatiemiddel geïmplementeerd, die ook nog eens voldoet aan de wettelijke eisen.  

Na een uitgebreid selectietraject is PointGroup geselecteerd als partner om een managed service te leveren, waardoor de gehele zorgregio gebruik kan maken van deze dienst die is gebaseerd op technologie van HP Enterprise (Voltage SecureMail). Bijzonder aan de samenwerking is het opstellen van een Nederlandse End User License Agreement (EULA), zodat wordt voldaan aan de NEN-7510, de Nederlandse norm voor informatiebeveiliging binnen de Nederlandse zorgsector.

Meer informatie over Sleutelnet, klik hier.

Industrie

VaroEnergy heeft raffinaderijen in Noordwest-Europa en verzorgt transport, opslag en distributie van olieproducten. Op het gebied van veiligheid doet VaroEnergy geen enkele concessie! Dat geldt ook voor de informatiebeveiliging binnen de organisatie.
 
Medewerkers hebben te maken met allerlei vertrouwelijke informatie en maken gebruik van e-mail en internet. VaroEnergy heeft PointGroup gevraagd de juiste maatregelen te treffen om de medewerkers te beschermen tegen digitale dreigingen van buitenaf.
 

PointGroup heeft de organisatie zorgvuldig in kaart gebracht en de risico´s geïdentificeerd. Middels diverse technologieën wordt de communicatie van medewerkers met de buitenwereld adequaat afgeschermd. PointGroup heeft gekozen voor Forcepoint, een technologie die volledig aansluit op de behoefte van VaroEnergy en een voortdurende bescherming biedt.

Meer informatie over VaroEnergy, klik hier.

Retail

VidaXL is een online verkoper van producten in de categorieën huis, tuin, garage, doe-het-zelf en kleding. De producten worden direct bij de fabrikanten ingekocht en aangeboden aan consumenten in Europa, de Verenigde Staten en Australië.
 
VidaXL beschikt over vertrouwelijke bedrijfsinformatie evenals vertrouwelijke klantinformatie, zoals NAW-, bestel- en betalingsgegevens. Al deze gegevens dienen goed beveiligd te zijn, bijvoorbeeld in het kader van de Wet Meldplicht Datalekken. 

VidaXL heeft PointGroup gevraagd de informatiebeveiliging van de organisatie in kaart te brengen en te beoordelen. PointGroup hanteert daarvoor de dienst Security Profiling. Deze aanpak is door PointGroup zelf ontwikkeld op basis van jarenlange ervaring, gecombineerd met gangbare richtlijnen en normen, zoals de ISO-27000 serie. Met deze aanpak heeft PointGroup binnen VidaXL, aantoonbaar, de gehele informatiebeveiliging op het juiste niveau gebracht.  

Meer informatie over VidaXL, klik hier.

KvK nummer : 70888566
BTW nummer : NL858499174.B01