PointGroup

PointGroup speelt innovatief in op het gehele spectrum van informatiebeveiliging.

Over PG

PointGroup is sinds 2005 een innovatieve ICT security integrator. Als Trusted Security Partner adviseert PointGroup organisaties over informatiebeveiligingsvraagstukken. PointGroup hanteert hierbij standaarden zoals de ISO-27001 voor de industrie, de NEN-7510 voor de gezondheidszorg, de BIR voor rijksoverheden en de BIG voor gemeenten.

PointGroup zet in op premium technologie, on-premises, als cloud oplossing of hybrid.

Missie

Als Trusted Security Partner op een innovatieve manier inspelen op het gehele spectrum van ICT Security: van visie en strategie tot een helder en passend beleid, uitgewerkt in concrete maatregelen. Security Profiling helpt organisaties op een gestandaardiseerde manier bij de integrale implementatie van adequate ICT Security.
 

Security Profiling brengt de stand van zaken in kaart en zet dit af tegen actuele standaarden: waar staat de organisatie in de sector ten opzichte van wet- & regelgeving? Deze stand van zaken wordt vertaald naar een pragmatisch Plan van Aanpak, waarin PointGroup ook een regiefunctie kan vervullen.

Visie

Informatiebeveiliging is een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering. Steeds strengere wetgeving en toenemende cyberdreigingen zorgen ervoor dat informatiebeveiliging een blijvend punt van aandacht zou moeten zijn. Bedrijfscontinuïteit en risicobeheersing spelen daarin een cruciale rol.

De voordelen van clouddienstverlening zullen veel bedrijven de komende jaren doen overstappen van on-premises ICT naar de cloud of hybrid cloud.

De gecertificeerde professionals van de PointGroup dragen hier waardevol aan bij.

KvK nummer : 70888566
BTW nummer : NL858499174.B01